Pro zpracování projektové dokumentace byl osloven ateliér Holiš + Šochová architekti. Ing. arch. Holiš je místním občanem a znalost prostředí se velmi kvalitně odráží v navrženém projektu. Během tvorby projektu se podařilo navázat komunikaci s obyvateli ulice, kteří měli možnost připomínkování a doladění detailů.

Do 30. 7. 2018 mohli uchazeči podávat nabídky na stavební akci Rekonstrukce ulice Zapova.

REKLAMA

V ulici byla minulý rok odstraněna rozsáhlá havárie kanalizace, která se bohužel v menším měřítku projevila i tento rok. Po kompletní výměně sítí pod povrchem, projde nyní ulice i kompletní rekonstrukcí komunikací, včetně chodníků, veřejného osvětlení a vegetačními úpravami před rodinnými a bytovými domy.

Pro zpracování projektové dokumentace byl osloven ateliér Holiš + Šochová architekti. Ing. arch. Holiš je místním občanem a znalost prostředí se velmi kvalitně odráží v navrženém projektu. Během tvorby projektu se podařilo navázat komunikaci s obyvateli ulice, kteří měli možnost připomínkování a doladění detailů. Této iniciativy, s jakou se místní obyvatelé zapojili, si velice vážíme a v participaci na obdobných projektech budeme pokračovat. Výsledkem je opravdu povedený uliční prostor, který uspořádal parkovací místa, ulici osvětlil a zatraktivnil novou zelení, která nebude náročná na údržbu. 

Doba výstavby se předpokládá 5 měsíců s tím, že dle klimatických podmínek budou provedeny sadové úpravy. Vítězem výběrového řízení je společnost BES, s. r. o.,  která nabídla cenu 14,8 mil Kč bez DPH.

REKLAMA